Onderneming met een hart

ATS Groep: Onderneming met een hart!

Op regelmatige basis worden er bij ATS Groep bloedinzamelacties georganiseerd voor de medewerkers en hun partner en dit in samenwerking met het Rode Kruis. Met deze acties zetten we mee onze schouders onder de campagne “Bloed Geven Doet Leven”. 

www.bloedgevendoetleven.be